fbpx

Johtaminen kehittyy, kun koko organisaation johtamiskyvykkyys kehittyy.

Kyvykkyyksien kehittäminen on alihyödynnetty näkökulma työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisessä. Ei kehittyminen ole kiinni yksin yksilöistä – yksilön tiedoista ja taidoista. Yksilön tietojen ja taitojen kehittämisen rinnalle on kytkettävä koko organisaation kyvykkyyden parantaminen. Kyvykkyys on enemmän kuin yksilön ominaisuus, tieto tai taito. Tämä pätee niin oppimisen ja uudistumiskyvyn – kuin myös uuden ajan johtamisen kehittämiseen.

Miten rakennetaan uuden ajan menestyviä työyhteisöjä, joiden sisään on rakentunut aito halu ja kyky oppia ja uudistua? Mitä oppimisen ja uudistumiskyvyn kehittyminen edellyttää johtamisen kehittymiseltä?

Tule poimimaan parhaat vinkit uuden ajan työyhteisöjen oppimisen ja uudistumiskyvyn sekä johtamisen kehittämiseen. Oppimisen, uudistumisen ja johtamisen kehittämiseen tarvitaan nyt uusia näkökulmia – uusia ajattelu- ja toimintatapoja, joilla varmistetaan kehittämistyön uudet tulokset.

Kyvykkyys oppia ja uudistua on uuden ajan työelämän suurimpia haasteita. Uuden ajan työelämässä meidän on pystyttävä oppimaan ja uudistumaan koko työyhteisönä. Kyse on koko organisaation kyvykkyydestä – ja sen kehittymisestä.

– Mitä koko organisaation oppimisen ja uudistumiskyvyn kehittyminen edellyttää johtamisen kehittymiseltä?
– Miten uuden ajan johtamiskyvykkyyttä voidaan kehittää käytännössä?
– Mitä käytännön keinoja ja vaihtoehtoja kehittämistyöhön löytyy?

Saat näihin kysymyksiin vastaukset käytännönläheisessä ja ratkaisukeskeisessä Johtamiskyvykkyys ja uudistava kehittäminen -koulutuksessamme.


Hyödyt 
Saat uusia ideoita, näkökulmia ja käytännönläheisiä kehittämisvinkkejä seuraaviin ajankohtaisiin kysymyksiin liittyen:
– Miten oppimista ja uudistumiskykyä voidaan kehittää käytännössä?
– Miten johtamiskyvykkyyttä voidaan kehittää käytännössä?
– Miten strategista kyvykkyyttä voidaan kehittää käytännössä?
– Miten uuden ajan työhyvinvoinnin kehittämistä ja johtamista voidaan kehittää käytännössä?


Kenelle?
Koulutus on suunnattu seuraavalle kohderyhmälle: Ylin johto, liiketoimintajohto ja esihenkilöt, HR-johto ja HRD asiantuntijat sekä muut liiketoiminnan kehittämisestä vastaavat henkilöt.


Kouluttaja Tomi Kasurinen, johtamiskyvykkyyskouluttaja
Tomi Kasurinen on DreamLeader Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. DreamLeader Oy on modernin johtamisen ja työyhteisön kehittämisen asiantuntija, joka on keskittynyt uuden ajan työelämän muutoskyvykkäiden, tuottavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittämiseen. DreamLeaderin kehitystyön keskiössä on uuden ajan työelämän tietojen, taitojen, kyvykkyyksien ja voimavarojen kehittäminen. Yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla.

Palautetta aiemmasta koulutuksesta
– ”Todella kivasti koottu paketti ja työkalut olivat todella hyvin valittu. Kouluttaja oli erittäin asiallinen ja miellyttävä. Kurssin aihe oli todella hyvä.” – Liiketoimintajohtaja


Ennakkotehtävä
Koulutukseen liittyvänä ennakkotehtävänä osallistujat voivat osallistua johtamiskyvykkyyden pikatestiin. Pikatestin tulokset käsitellään koulutuksessa.


Tämä etäkoulutus toteutetaan Teamsilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana. Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Ohjelma

12.45 Yhteyksien tarkistus
13.00 Koulutus alkaa

Miten oppimista ja uudistumiskykyä voidaan kehittää käytännössä?
– Osaamisen kehittämisestä koko organisaation oppimisen ja uudistumiskyvyn kehittämiseen.

Miten johtamiskyvykkyyttä voidaan kehittää käytännössä?
– Oppiminen kehittyy, kun johtaminen kehittyy. Johtaminen kehittyy, kun johtamiskyvykkyys kehittyy.
– Johtamiskyvykkyyden kehittämisen osa-alueet.

Miten strategista kyvykkyyttä voidaan kehittää käytännössä?
– Strategian jalkauttamisesta strategian johtamiseen. Strategia ja kyvykkyyksien kehittäminen.

Miten uuden ajan työhyvinvoinnin kehittämistä ja johtamista voidaan kehittää käytännössä?
– Uuden ajan työhyvinvointi. Ainoastaan hyvinvoiva yksilö ja työyhteisö on kyvykäs oppimaan ja uudistumaan.
– Uuden ajan työhyvinvoinnin kehittämisen ja johtamisen osa-alueet.

Johtamiskyvykkyyden pikatestin tulokset ja havainnot kehityskohteista.

14.30 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Verkkovalmennus 

Ajankohta:
Keskiviikkona 7.9.2022 klo 13:00 – 14:30

Osallistumismaksu:
197 euroa 
/ hlö (+ alv 24%). Hintaan sisältyy ennakkotehtävä, koulutus sekä koulutusaineisto sähköisessä muodossa.

Ryhmäetuhinta:
samasta organisaatiosta kaksi tai useampia osallistujia: 177 euroa / hlö (+ alv 24%).


Bonus!
Mahdollisuus johtamiskyvykkyyden maksuttomaan pikatestiin omalle organisaatiolle koulutuksen jälkeen.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.