fbpx

Suomen kovatasoisin brändikoulutus!

Kattava, syväluotaava ja strateginen brändikoulutus.

Tässä koulutuksessa perehdymme syvällisesti ja strategisesti brändin luomiseen.
Käymme läpi koko arvoketjun positioinnista ja kilpailuedusta brändin täsmälliseen määrittelyyn sekä edelleen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen sekä sanomien kirkastamiseen brändin pohjalta.

Brändistä on helppo puhua, mutta miten positioida tai luoda ja määritellä brändi?

Koulutuksen keskiössä on brändin määrittely 3-ulotteisen Brändin määrittely™-työkalun avulla, mutta käymme läpi myös kilpailuetua ja brändin positiointia.
Perehdymme viestintään, joka konseptoidaan ja suunnitellaan määritellyn brändin ja sen ominaisuuksien varaan.
Näemme havainnollisesti, kuinka brändi koskettaa sisäisesti koko organisaatiota (johto, hr, myynti, ICT, markkinointi, T&K) ja kuinka se tuo arvoa asiakkaille.

Hyvin rakennettu brändi on sisäisesti ja ulkoisesti samaa jalopuuta.


Koulutuksessa käytämme Vierula Consulting oy:n työkaluja. Brändin määrittely™ -työkalun lisäksi kaivamme työkalupakista tarpeen mukaan 3C-positiointi™ -työkalun sekä viestinnän kirkastamiseen tarkoitetun Ominaisuus – hyöty -merkitys -työkalun. Näin varmistamme, että emme vain puhu brändeistä, vaan myös määrittelemme brändin.

Koska Vierula on johtava asiantuntija myös kilpailuedun löytämisessä, etsimme brändin ytimeen myös kilpailuetua. Hän on kirjoittanut myös teoksen eri funktioiden yhteispelistä, joten brändin kokonaisuuutta integroiva puoli on olennainen osa koulutusta.


Kenelle
Koulutus on tarkoitettu paitsi brändeistä vastaaville tuotepäälliköille ja brand managereille myös johdolle sekä viestintä, markkinointi, myynti ja hr-asiantuntijoille sekä tuotekehityksestä vastaaville.

– Strategisesta otteesta johtuen se soveltuu myös johdolle ja yritysten hallitusten jäsenille.
– Koulutus on omiaan niin b2b-, b2c- kuin julkisen hallinnon ammattilaisille.


Koulutuksen hyödyt

Koulutuksen käytyäsi
– tiedät, että brändi on sekä työväline että itseisarvo
– tiedät miten brändi positioidaan ja rakennetaan eksaktisti määrittelemällä
– mikä on brändin rooli ja merkitys sisäisesti ja ulkoisesti
– pääset inspiroivasti jyvälle kilpailuedun etsimisessä
– näet konkreettisesti miten brändin määrittelyä seuraa viestinnän suunnittelu ja konseptointi
– ymmärrät mitä eroa on tuotteella, tuotemerkillä, merkkituotteella ja brändillä
– ymmärrät brändiksi kasvun vaiheet
– oivallat kuinka brändin tehtävä on tukea, ohjata ja johtaa toimintaa kokonaisvaltaisesti
– saat uusia ajatuksia tuoteportfolion kehittämiseen
– kuinka voit laajentaa brändiä uusille alueille
– ohjaat paremmin yrityksen työnantajamielikuvaa


Kouluttaja Markku Vierula, brändikouluttaja
Executive MBA, MTi, toimittaja Markku Vierula on yrittäjä, luova suunnittelija, copywriter, konsultti, kouluttaja sekä kirjailija. Hän on rakentanut ja ollut kehittämässä brändejä niin korkealla ja vaativalla tasolla kuin se Suomessa on mahdollista.

Käytännön kokemus kattaa koko skaalan aina mielikuvabrändeistä (mm. Fazer ja Hartwall) aina teknologiateollisuuden b2b brändeihin sekä erilaisiin julkisen hallinnon toimijoihin. Vierula on tehnyt yhteistyötä Interbrandin sekä kansainvälisten huipputoimistojen kanssa. Töillään hän voittanut lukuisa palkintoja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Vierula on kirjoittanut teoksen Suuri Integraatiokirja, markkinointi, myynti ja viestintä sekä Löydä kilpailuetusi -käsikirja strategian ja brändin kehittämiseen -nimisen teoksen. (Molemmat julkaisut ovat muun muassa korkeakoulujen oppi- ja kurssikirjoja.)

Palautteita aiemmista valmennuksista:
– “Koulutus nivoi oivallisesti yhteen teorian ja käytännön.”
– “Kerrankin oli konkretiaa brändistä puhuttaessa.”
– “Toden totta, brändi on on paljon enemmän kuin vain visuaalinen ilme.”
– “Työkalujen avulla abstraktiin aiheeseen löytyi selkeitä tartuntapintoja.”
– “Kiitos hienosta aamupäivästä!”
– “Vaikeasti hahmotettava kokonaisuus sai konkretiaa työkalujen ja selkeiden esimerkkien avulla.”
– “Suomalaiset esimerkit olivat iso plussa!”
– “Tässä koulutuksessa näkyi kouluttajan laaja kokemus brändeistä.”
– “Nyt ei lämpimikseen puhuttu brändistä, vaan käytiin läpi syntyjä syviä.”


Aikataulu

12.45 Yhteyksien tarkistus
13.00 Koulutus alkaa
– Pidämme tauon sopivassa kohdassa
16.00 Koulutus päättyy

Koulutuksen sisältö

Tuotebrändi ja / vai yritysbrändi
– onko kärjessä tuote / palvelu vai yritys
– tuotesalkku vs yksittäiset brändit
– yritysbrändi vs tuotteet

Kilpailuetu brändin ytimessä
– kilpailuetu on strategian ja brändin ydin.

Brändin hyödyt ja merkitykset
– brändin haltijalle: brändi tukee johtaa, suuntaa ja määrittele
– brändin rooli liiketoiminnan riskien hallinnassa
– asiakkaalle: brändi sosiaaliset-, hedonistiset-, toiminnalliset- sekä eettiset ulottuvuudet

Brändiksi kasvun vaiheet sisäisesti
– brändistrategia
– persoonallisuus
– identiteeetti
– tavoiteltu brändi-imago

Brändiksi kasvun vaiheet markkinan näkökulmasta
– tuote / tuotemerkki / merkkituote / brändi / superbrändi

Brändisuhteen tasot
– rationaalinen
– emotionaalinen
– spirituaalinen

Brändi integroi kokonaisuuden
– brändi on yrityksen ja brändin ystävien yhteisluomus
– brändi tukee, johtaa ja ohjaa

Brandin anatomia, look and feel
– lupaus, puhetyyli, viestit, identiteetti

Tuotemerkki vai brändi?
– jos ”tuote” täyttää nämä ominaisuudet, on kyseessä brändi
– viiden kohdan tarkistuslista


Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana.


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus 

Ajankohta: 
21.4.2023  klo 13.00 – 16.00 

HUOM. Early Bird – nopean ilmoittautujan etu:
– 100 euroa hinnasta pois, kun ilmoittaudut viimeistään 21.3.2023
Ei voi yhdistää muihin etuihin

Osallistumismaksu:
397 euroa 
/ hlö (+ alv 24%). Sisältää sähköisen materiaalin.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampia osallistujiaa: 297 euroa/ hlö (+ alv 24%).

Mahdollisuus organisaatiokohtaiseen valmennukseen – ota yhteyttä!


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.