fbpx

Vältä riitatilanteet selkeillä sopimusehdoilla ja toimintavelvoitteilla.

Rakennusalan sopimukset käytännössä -koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista.  Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Erityisesti käsitellään YSE 1998 –ehtojen käyttäminen rakennusurakoissa ja niiden olennaisimmat ehdot sekä osapuolten toimintavelvoitteet sopimusneuvotteluissa, urakka-aikana, takuuaikana ja sen jälkeen. Lisäksi tutustutaan kattavasti allianssiurakkasopimuksiin.

Koulutuksessa käydään läpi rakennussopimukseen osallisten virhe- ja viivästysvastuista sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla. Lisäksi käsitellään rakennusurakkariitatilanteisiin varautumista ja niiden tehokasta ratkaisua.

Suositun koulutuksen uusinta! Nyt kolme kouluttajaa! 

Tämä on jo 20. koulutus, varaa paikkasi ajoissa! Asiakaspalautteiden mukaisesti olemme lisänneet osallistujien omien sopimustilanteiden käsittelyä ja ennakkotapauksien ratkaisuja.


Kenelle
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä rakennusalan sopimusten kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten johtajat, esimiehet, suunnittelijat ja asiantuntijat, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä ammatikseen olevat henkilöt.


Hyödyt
Käytännön case-esimerkkien ja uusimman oikeuskäytännön avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Kattavaan ja selkeään materiaaliin on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.


Kouluttajat Janne Haapakari, Mika Miesmäki, Jami Jokinen
Kouluttajina toimivat osakas, asianajaja, varatuomari Janne Haapakari ja osakas, asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Jannella on erittäin kattava kokemus rakennusalalla toimivien yritysten avustamisesta sekä sopimusneuvotteluissa että riitatilanteissa. Janne on lisäksi kokenut rakennusalan asioiden asiantuntija ja kouluttaja.

Mikalla on vastaavasti vankka kokemus riidanratkaisumenettelyistä rakentamiseen liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi Mika on avustanut useita rakennusalalla toimivia asiakkaitaan sopimusneuvotteluissa.

Kolmantena kouluttajana toimii lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM Jami Jokinen.

Jami avustaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä asiakkaitamme erilaisissa sopimusoikeuteen ja riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi Jamilla on erityisosaamista patentteihin, tekijänoikeuksiin sekä muihin immateriaalioikeuksiin liittyen.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– “Sain vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.”
– “Paljon itselleni tarpeellista informaatiota.”
– “Kiitokset asiantuntevasta kurssista!”
– “Jannella on selkeä ulosanti ja hyvä ammattitaito!”
– “Syventävää tietoa sopimusjuridiikasta.”
– “Ei kannata riidellä, sovi kaikki kirjallisesti etukäteen!”
– “Hyvä tietopaketti! Ajankohtaista tietoa omiin tarpeisiin.”
– “Hyvä yleiskuva sopimuksista!”
– “Hyvä ja asiallinen kouluttaja, täydet pisteet!”
– “Kokonaisvaltainen paketti. Allianssi-caset olivat erityisen hyödyllisiä.”
– “Selkeä esitystapa.”
– “Selvensi ja syvensi sopimusasioita.”


HUOM! Mahdollisuus vastata ennakkokyselyyn!
Saat osallistujainfon yhteydessä ennen koulutusta ennakkokyselyn ajankohtaisista sopimuksiin liittyvistä haasteistasi, jotta voimme koulutuksessa käydä läpi mahdollisia esimerkkitapauksia.


Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Aikataulu

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounastauko
14.00 Kahvitauko
– lyhyt tauko sopivassa kohdassa
15.45 Koulutus päättyy

OHJELMA

8.45 Ilmoittautuminen ja aamupala
9.00 Koulutus alkaa

Päivän ohjelman esittely.

Sopiminen ja rakennusalan sopimukset
– Sopimuksia koskevat yleiset periaatteet
– Sopimusten neuvotteluprosessit
– Urakkasopimusten erityispiirteet
– Vakioehtojen ja yleisten sopimusehtojen käyttö käytännössä

Tauko

YSE 1998 -sopimusehtojen käyttö
– YSE 1998 –ehtojen rakenne
– Urakkatyypit ja sopimusvastuiden määräytyminen
– Vastuut urakka-aikana, takuuaikana ja takuuajan jälkeen
– Virhe- ja viivästysvastuut urakkaa suoritettaessa ja takuuaikana
– Reklamointi ja puhevallan säilyttäminen eri vaiheissa
– Lisä- ja muutostyöt sekä niistä sopiminen
– Vastaanotto ja taloudellisen loppuselvitys
– Sopimussakkojen käyttäminen osana YSE-ehtoja ja yleisesti

11.30 Lounastauko
12.15 Koulutus jatkuu

YSE 1998 –ehtojen kipupisteet
– Sivu- ja aliurakkasopimukset sekä vastuut sopimusketjuissa
– Vastuunrajoituksista sopiminen
– Muita YSE 1998 –ehtojen kipupisteitä

Tauko

Rakennusurakan muita sopimuksia
– Pienurakkasopimus (RT 16-10703)
– Rakennusalan kuluttajasopimukset
– Konsultti- ja suunnittelusopimukset (KSE 2013)

14.00 Tauko
14.15 Koulutus jatkuu

Tehokas rakennusurakkariitojen ratkaisu
– Riitatilanteisiin varautuminen
– Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
– Sovittelumenettely: milloin sopia ja milloin riidellä?

Tauko

Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä
– Ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä

Päätöskeskustelu

15:45 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Ajankohta:
13.10.2022 

Osallistumismaksu:
697 euroa 
/ hlö (+ alv 24%). Sisältää lounas- ja kahvitarjoilut ja sähköisen materiaalin.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa:  657 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampi osallistujaa:  597 euroa / hlö (+ alv 24%).


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.