fbpx

Vältä riitatilanteet selkeillä sopimusehdoilla ja toimintavelvoitteilla.

Tässä koulutuksessa opitaan tärkeimmät asiat rakennusurakkasopimuksista ja rakennusurakoitsijan lakisääteisistä velvoitteista.  Kurssilla käydään läpi tyypillisimmät ongelmatilanteet, jotka rakennusurakoitsija tai rakennuttaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa sekä toimimalla ehtojen edellyttämällä tavalla.

Erityisesti käsitellään YSE 1998 –ehtojen käyttäminen rakennusurakoissa ja niiden olennaisimmat ehdot sekä osapuolten toimintavelvoitteet sopimusneuvotteluissa, urakka-aikana, takuuaikana ja sen jälkeen. Lisäksi tutustutaan kattavasti allianssiurakkasopimuksiin.

Koulutuksessa käydään läpi rakennussopimukseen osallisten virhe- ja viivästysvastuista sekä sitä, miten näitä vastuita voidaan rajoittaa sopimusehdoilla. Lisäksi käsitellään rakennusurakkariitatilanteisiin varautumista ja niiden tehokasta ratkaisua.

Suositun koulutuksen uusinta! Nyt kolme kouluttajaa! 

Tämä on jo 20. koulutus, varaa paikkasi ajoissa! Asiakaspalautteiden mukaisesti olemme lisänneet osallistujien omien sopimustilanteiden käsittelyä ja ennakkotapauksien ratkaisuja.


Kenelle
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä rakennusalan sopimusten kanssa. Näitä ovat muun muassa yritysten johtajat, esimiehet, suunnittelijat ja asiantuntijat, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä ammatikseen olevat henkilöt.


Hyödyt
Käytännön case-esimerkkien ja uusimman oikeuskäytännön avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät sopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia edullisempien sopimusehtojen neuvottelemiseen ja sopimuskonfliktien ratkaisemiseen.

Kattavaan ja selkeään materiaaliin on helppo palata myös koulutuksen jälkeen.


Kouluttajat Janne Haapakari, Aleksi Aakula, Jami Jokinen
Kouluttajina toimivat osakas, asianajaja, varatuomari Janne Haapakari ja osakas, asianajaja, KTM Aleksi Aakula Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Jannella on erittäin kattava kokemus rakennusalalla toimivien yritysten avustamisesta sekä sopimusneuvotteluissa että riitatilanteissa. Janne on lisäksi kokenut rakennusalan asioiden asiantuntija ja kouluttaja.

Aleksilla on vastaavasti vankka kokemus riidanratkaisumenettelyistä rakentamiseen liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi Aleksi on avustanut useita rakennusalalla toimivia asiakkaitaan sopimusneuvotteluissa.

Kolmantena kouluttajana toimii lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM Jami Jokinen. Jamilla on usean vuoden vankka käytännön kokemus kiinteistö- ja rakennusalan asiakkaittemme avustamisessa sekä sopimusoikeuteen että riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa. Lisäksi hän luennoi säännöllisesti rakennusalan sopimuksiin liittyvistä aiheista.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– “Sain vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.”
– “Paljon itselleni tarpeellista informaatiota.”
– “Kiitokset asiantuntevasta kurssista!”
– “Jannella on selkeä ulosanti ja hyvä ammattitaito!”
– “Syventävää tietoa sopimusjuridiikasta.”
– “Ei kannata riidellä, sovi kaikki kirjallisesti etukäteen!”
– “Hyvä tietopaketti! Ajankohtaista tietoa omiin tarpeisiin.”
– “Hyvä yleiskuva sopimuksista!”
– “Hyvä ja asiallinen kouluttaja, täydet pisteet!”
– “Kokonaisvaltainen paketti. Allianssi-caset olivat erityisen hyödyllisiä.”
– “Selkeä esitystapa.”
– “Selvensi ja syvensi sopimusasioita.”


HUOM! Mahdollisuus vastata ennakkokyselyyn!
Saat osallistujainfon yhteydessä ennen koulutusta ennakkokyselyn ajankohtaisista sopimuksiin liittyvistä haasteistasi, jotta voimme koulutuksessa käydä läpi mahdollisia esimerkkitapauksia.


Aikataulu

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounas
14.00 – 14.15 Iltapäiväkahvi
15.45 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

OHJELMA

Päivän ohjelman esittely.

Sopiminen ja rakennusalan sopimukset
– Sopimuksia koskevat yleiset periaatteet
– Sopimusten neuvotteluprosessit
– Urakkasopimusten erityispiirteet
– Vakioehtojen ja yleisten sopimusehtojen käyttö käytännössä

Tauko

YSE 1998 -sopimusehtojen käyttö
– YSE 1998 –ehtojen rakenne
– Urakkatyypit ja sopimusvastuiden määräytyminen
– Vastuut urakka-aikana, takuuaikana ja takuuajan jälkeen
– Virhe- ja viivästysvastuut urakkaa suoritettaessa ja takuuaikana
– Reklamointi ja puhevallan säilyttäminen eri vaiheissa
– Lisä- ja muutostyöt sekä niistä sopiminen
– Vastaanotto ja taloudellisen loppuselvitys
– Sopimussakkojen käyttäminen osana YSE-ehtoja ja yleisesti

11.30 Lounas
12.15 Koulutus jatkuu

YSE 1998 –ehtojen kipupisteet
– Sivu- ja aliurakkasopimukset sekä vastuut sopimusketjuissa
– Vastuunrajoituksista sopiminen
– Muita YSE 1998 –ehtojen kipupisteitä

Tauko

Rakennusurakan muita sopimuksia
– Pienurakkasopimus (RT 16-10703)
– Rakennusalan kuluttajasopimukset
– Konsultti- ja suunnittelusopimukset (KSE 2013)

14.00 Iltapäiväkahvi
14.15 Koulutus jatkuu

Tehokas rakennusurakkariitojen ratkaisu
– Riitatilanteisiin varautuminen
– Käräjäoikeus vai välimiesmenettely?
– Sovittelumenettely: milloin sopia ja milloin riidellä?

Tauko

Osallistujien ennakkokysymysten käsittely ja case-esimerkkejä
– Ennakkokysymyksiä käsitellään soveltuvin osin myös muun ohjelman yhteydessä

Päätöskeskustelu

15:45 Koulutus päättyy


Covid-19 -tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Ajankohta:
26.1.2023 klo 9.00 – 15.45

Osallistumismaksu:
697 euroa / hlö (+ alv 24%). Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali sekä koulutuspäivän tarjoilut.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa / hlö (+ alv 24%).

Bonus:
Koulutuksesta annetaan todistus.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.