fbpx

Hyödynnä nyt kesäetu -15% kaikista Eventiumin koulutuksista, kun ilmoittaudut viimeistään 31.7.2022.
Kirjoita ilmoittautumislomakkeen Muut tiedot -kohtaan koodi ”Kesä -15%”.


Nimetty, vastuullinen turvallisuuskoordinaattori on lakisääteinen vaatimus

Rakennus- ja asennustyömaan turvallisuus sekä turvallisuuskoordinaattorin rooli, vastuut ja tehtävät.

Lakisääteinen vaatimus on nimetä työmaille turvallisuudesta vastaava turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattoreita tarvitaan siis todella paljon. Iso osa toimii tehtävissä ilman asianmukaista koulutusta ja ymmärtämättä miten ison vastuun ovat ottaneet kantaakseen. Koordinaattorikoulutusta ei ole ole myöskään tarjolla riittävästi suhteessa tarpeisiin.

Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus -koulutuksessa saat kattavat pohjatiedot vaatimuksista ja varautumisesta rakennus- ja asennustyömaalla. 


Kenelle 
Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka toimivat rakennuttajina tai rakennuttajan edustajana, rakennus- ja asennustöiden suunnittelijoina, päätoteuttajina, turvallisuuskoordinaattoreina, projektijohtajina tai -päällikköinä, rakennus- ja asennusliikkeiden turvallisuus- tai työsuojelupäällikköinä tai -asiantuntijoina.


Hyödyt
Saat kattavan tieto- ja materiaalipaketin rakennus- ja asennustöiden turvallisuudesta sekä turvallisuuskoordinaattorin ja muiden vastuuhenkilöiden rooleista, vastuista ja tehtävistä. Koulutuksesta annetaan todistus.


Kouluttaja Kari Helislahti Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus -kouluttaja

Kari Helislahti on toiminut vaativissa riskienhallinta- ja turvallisuusjohtamistehtävissä yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Hänellä on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisten haasteellisten projektien johtamisesta sekä projektien riskienhallinnasta, erityisesti yritysmaailmassa, mutta myös valtionhallinnossa ja yrittäjätoiminnassa. Hän on myös toiminut useiden vuosien ajan projektiriskienhallinnan kehittäjänä ja kouluttajana eri kokoisissa organisaatioissa.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– Paljon asiaa (työ)turvallisuudesta. Hyviä muistutuksia mitä asioita tulisi ottaa huomioon, tarkentaa ja täsmentää omassa toiminnassa.
– Sain paljon tietoa tehtävän hoitamiseen.
– Tärkeitä asioita ja näkökohtia.
– Voin hyödyntää opittua kentällä.
– Koulutus oli erittäin kattava ja hyödyllinen, kouluttajan omat kokemukset antoivat mukavan lisämausteen.
– Koulutuksessa sai yleisellä tasolla hyvän kuvan turvallisuuskoordinaattorin vastuista ja toimenpiteistä, joilla rakennushankkeen aikana pystytään vaikuttamaan työmaan turvallisuustasoon.
– Koulutus antoi hyvät perustiedot rakennustyömaan työturvallisuuden perusteista, vastuista ja eri toimijoiden rooleista.
– Sivusi muitakin turvallisuuteen liittyviä aiheita.
– Koulutus oli kattava ja suunnilleen sitä mitä odotinkin.
– Kouluttaja oli erittäin asiantunteva.
– Hyvä kouluttaja
– Tiivis paketti.
– Pätevillä turvallisuuskoordinaattoreilla on suuri vaikutus työmaiden turvallisuuden kehittämiseksi ja nollatapaturman saavuttamiseksi.
– Koulutuksessa saa kattavan katsauksen miten turvallisuusvastuut rakennushankkeessa jakaantuvat sekä asiatietoa turvallisuuskoordinaattorina toimimisesta.


Ennakkotehtävä 
Pohdi, millaisia riskejä ja turvallisuusnäkökohtia liittyy rakennus- ja asennustyömailla toimimiseen. Ennakkotehtävä toimitetaan sähköpostiisi ennen koulutusta Osallistumisinfon yhteydessä.


Ohjelma

08.45 Yhteyksien tarkistus
09.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounastauko
16.00 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa kohdissa

Sisältö

Turvallisuuskoordinaattori ja rakennusprojektien turvallisuus
– Ennakkotehtävän purku

Turvallisuuslainsäädäntö ja muut turvallisuusvaatimukset

Rakennus- ja asennushankkeiden osapuolten yleiset velvollisuudet

Turvallisuusvastuut ja -tehtävät rakennus- ja asennustöissä
– Rakennuttaja
– Suunnittelija
– Päätoteuttaja
– Urakoitsijoiden esimiehet
– Työntekijän velvollisuudet

Turvallisuuskoordinaattori
– Rooli ja turvallisuusvastuut
– Osaaminen, pätevyys ja koulutus
– Tehtävät rakennus- ja asennushankkeen eri vaiheissa

Rakennus- ja -asennusprojektin riskit ja riskienhallinta
– Rakennus- ja asennustöihin liittyvät uhat ja vaaratekijät
– Uhkien kartoitus ja analysointi
– Riskienhallinta- ja turvallisuustoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus

Johtaminen ja turvallisuusjohtaminen rakennus- ja asennustöissä
– Turvallisuusjohtaminen ja hyvä turvallisuuskulttuuri
– Hyvä projektijohtaminen
– Turvallisuussuunnitelmat, -ohjeet ja muut asiakirjat
– Turvallisuusmittarit
– Perehdytys, koulutus ja viestintä
– Läheltä piti-/vaaratilanne- ja vahinkoilmoitusmenettely
– Vakuutukset
– Vaadittavat luvat, todistukset, kortit, näytöt sekä harmaantalouden estäminen
– Turvallisuustarkastukset ja muu  valvonta
– Rakennus- ja asennustyömaa-alueen turvallisuus
– Vaaraa aiheuttavien ja lupaa vaativien töiden turvallisuus
– Pelastus- ja ensiapuvalmius, työterveyshuolto
– Jätteidenkäsittely ja muu ympäristönsuojelu
– Sidosryhmät ja yhteistyö niiden kanssa

Muut huomioitavat turvallisuusnäkökohdat rakennus- ja asennusprojekteissa
– Rakennus- ja asennusprojektien turvallisuustason arviointi ja kehittäminen


Tämä etäkoulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana. Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
1.11.2022 klo 9 – 16

Osallistumismaksu:
597 euroa / hlö (+ alv 24%). Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampia osallistujia: 497 euroa / hlö (+ alv 24%).

HUOM. Paikkoja rajoitetusti – varaa omasi heti!


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.