fbpx

Eventium heinäkuun etu!
-100 euron hintaetu tai kaksi yhden hinnalla samaan koulutukseen, kun ilmoittaudut heinäkuun aikana.
Etu koskee kaikkia Eventiumin järjestämiä koulutuksia.
Saat edun käyttöösi, kun kirjoitat ilmoittautumislomakkeen 2. sivun “Muut tiedot” -kohtaan koodin “heinäkuu”.


Paranna asemaasi osakeyhtiön ja rakennusliikkeen taloudellisissa vaikeuksissa

Yritykset ja julkisyhteisöt joutuvat tänä päivänä jatkuvasti tilanteisiin, joissa sopimuskumppani ajautuu ensin maksuvaikeuksiin, maksukyvyttömäksi ja sitten konkurssiin.
Usein konkurssia edeltää epäonnistunut yrityssaneerausmenettely.

Velkojana konkurssissa –koulutuksessa käymme läpi kaikki olennaiset asiat sopimuskumppaneiden – velallisen ja velkojan – aseman kannalta eri insolvenssimenettelyissä.

Pääpaino on osakeyhtiön konkurssiin varautumisessa ja velkojan aseman suojaamisessa, mutta samalla perehdymme myös yrityssaneerausmenettelyn vaikutuksiin.
Näkökulmana on erityisesti velkojan edun maksimointi.
Erityisesti tarkastelemme tilaajapuolen asemaa rakennusliikkeen ja rakennusurakoitsijan konkurssissa.

Päivän aikana käsitellään
– yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn keskeiset vaiheet,
– konkurssimenettelyn käyttö perintäkeinona käytännössä,
– mahdollisuudet peräyttää yksittäisten velkojen maksut takaisinsaantikanteilla eri tilanteissa sekä
– velkojan käytettävissä olevat keinot suojata omaa asemaansa ja varautua sopimusehdoin sekä erillisin vakuuksin vastapuolen konkurssiin sekä yleisellä tasolla että erityisesti rakennusalan sopimuksissa urakkasuorituksiin liittyen.

Päivän jälkeen tiedät kaiken olennaisen konkurssimenettelyn riskeistä ja niiltä suojautumisesta.


Kenelle
Velkojana konkurssissa -koulutus on yleiskoulutus kaikille luotonhallinnan kanssa tekemisissä oleville, jotka voivat joutua arvioimaan konkurssimenettelyn vaikutuksia tai konkurssihakemuksen käyttöä perintäkeinona.
– Koulutuksen ohjelma on räätälöity erityisesti niille, jotka joutuvat arvioimaan yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyn vaikutuksia edustamansa yhteisön tekemiin sopimuksiin ja näihin liittyviin avoimiin vastuihin.
– Erityisesti tarkastelemme yrityssaneerausmenettelyn ja konkurssimenettelyn vaikutuksia keskeneräiseen urakkasopimukseen.

Koulutuksesta hyötyvät myös ne, jotka arvioivat mahdollisuuksia konkurssin tai yrityssaneerausmenettelyn hallittuun läpikäymisen.


Hyödyt
Velkojana konkurssissa -koulutuksessa opit ymmärtämään
– mistä yrityssaneerauksessa ja konkurssissa on kyse,
– miten nämä menettelyt vaikuttavat mahdollisuuksiin kotiuttaa avoimia saatavia velallisyhtiöiltä,
– millaisia suorituksia ja oikeustoimia on mahdollista pyrkiä peräyttämään jälkikäteen niin sanotussa takaisinsaantimenettelyssä eri tilanteissa ja
– miten eri sopimustyypeissä voidaan pyrkiä etukäteen pienentämään riskejä sopimuskumppanin insolvenssitilanteen (konkurssi, yrityssaneeraus, maksukyvyttömyys) varalta.

Koulutuksen avulla opit minimoimaan ne virheet, joita velkoja ja velallinen voivat konkurssimenettelyyn liittyen tehdä. Pääpaino on velallisen aseman maksimoimisessa kaikissa maksukyvyttömyyteen liittyvissä tilanteissa, mutta päivän aikana käsittelemme perusteellisesti myös velkojan asemaa.


Kouluttajat

Velkojana konkurssissa -kouluttaja Leo Lagerstam
Leo Lagerstam
Leolla on erittäin vahva, useiden vuosien kokemus ja osaaminen varsinkin yritysjuridiikasta, sopimusoikeudesta ja insolvenssioikeudesta. Hän on toiminut lukemattomien konkurssipesien pesänhoitajana ja yrityssaneerausmenettelyjen selvittäjänä sekä valvojana.

Leo toimii Applexin insolvenssipraktiikan vetäjänä ja hänet on nimetty arvostetuissa kansainvälisissä vertailuissa yhdeksi Suomen parhaista insolvenssijuristeista.

Velkojana konkurssissa -kouluttaja Janne Haapakari
Janne Haapakari
Jannella on yli 25 vuoden kokemus liikejuridiikan eri osa-aluilta. Hän avustaa asiakkaita laaja-alaisesti yhtiö- ja sopimusoikeuteen sekä insolvenssioikeuteen liittyen, mukaan lukien velkojien ja rakennusalalla toimivien yritysten avustamisessa sopimusneuvotteluissa ja perintä- ja riita-asioissa.

Janne on myös toiminut pesänhoitajana ja selvittäjänä useissa konkursseissa sekä yrityssaneerausmenettelyissä. Takaisinsaantiasioita hän on ajanut kaikissa oikeusasteissa, mukaan lukien Korkein oikeus.

Velkojana konkurssissa -kouluttaja Aleksi Aakula
Aleksi Aakula
Aleksi neuvoo erityisesti rakennus- ja projektijuridiikan toimeksiannoissa. Hänen erityisosaamistaan ovat rakennusalan sopimukset, kiinteistökehitys, projektisopimukset ja riitojen ratkaiseminen.

Aleksi toimii Applexin rakennusoikeuspraktiikan vetäjänä ja hän on ollut mukana selvittämässä lukuisia rakennusurakoitsijoiden maksuvaikeustilanteita ja konkurssiselvittelyjä urakkasopimuskontekstissa.

Velkojana konkurssissa -kouluttaja Juho Leppänen
Juho Leppänen
Juho avustaa asiakkaita erilaisissa sopimusoikeuteen ja riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa sekä hoitaa oikeudenkäyntejä. Lisäksi hän työskentelee laaja-alaisesti insolvenssioikeuden parissa avustaen asiakkaitamme niihin liittyvissä kysymyksissä ja osallistumalla yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyiden hoitamiseen.

Juholla on kokemusta lukuisista yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyistä sekä niihin liittyvistä monimutkaisista vastuukysymysselvittelyistä ja takaisinsaantiasioista. Juhon erityisosaamista ovat maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvät takaisinsaantiasiat ja oikeudenkäynnit.

Palautteita aiemmista koulutuksista:
– “Todella hyvä. Sain vastauksia ja vahvistuksia asioihin joita olin odottanut.”
– “Koulutus on mielenkiintoinen ja sisälsi hyviä esimerkkitapauksia. Voin hyödyntää koulutuksessa läpikäytyjä asioita omassa työssäni.”
– “Selvästikin kokeneet ja osaavat kouluttajat, hyvin osasitte havainnollistaa soveltamista käytännön esimerkein. Kiitos paljon, suosittelin koulutusta jo ystävillenikin!”
– “Koulutus oli hyvä, selkeä ja ymmärrettävä.”
– “Materiaalit olivat selkeät ja tilaa muistiinpanoille. Pdf tiedostot sai tallennettua itselle myöhempää käyttöä varten mikäli tarvetta ilmenee.”


Aikataulu

9.15 Linjat aukeavat, yhteyksien tarkistus
9.30  Koulutus alkaa
11.30 – 12.30 Lounastauko
14.45 Koulutus päättyy
– Pidämme tarvittaessa lyhyitä taukoja

Ohjelma

9.15 Linjat aukeavat, yhteyksien tarkistus

9.30  Velkojana konkurssissa -koulutus alkaa, päivän ohjelman esittely

9.35 Konkurssimenettely ja konkurssisaatavan kotiuttaminen

 • Konkurssiprosessin pääpiirteet
 • Päätöksenteko ja velkojan asema konkurssissa
 • Konkurssin kautta saatavalla tulevan suorituksen arviointi
 • Konkurssin vaikutus velallisyrityksen sopimussuhteisiin

10.30 Yrityssaneerausmenettely

 • Yrityssaneerausprosessin kulku
 • Velallisen vaikutusmahdollisuudet prosessin käynnistämisvaiheessa
 • Miten yrityssaneeraus eroaa konkurssista
 • Velallisen asema yrityssaneerausmenettelyssä

11.00 Takaisinsaantitilanteet

 • Mitä velallinen saa ja ei saa tehdä ennen konkurssia tai yrityssaneerausmenettelyä
 • Mitä takaisinsaanti tarkoittaa, ja mikä on sen merkitys velkojan aseman kannalta
 • Ajankohtaista oikeuskäytäntöä ja case-esimerkkejä aiheesta

11.30 – 12.30 Lounastauko

12.30 Yrityksen johtohenkilön henkikohtainen vastuu velvoitteista

 • Edellytykset yrityksen puolesta toimineen saattamiseksi henkilökohtaiseen vastuuseen
 • Velallisen rikokset ja mahdollisuudet ajaa vahingonkorvauskannetta osana rikosprosessia

13.00  Velkojan ja sopimuskumppanin keinot suojautua konkurssissa

 • Vakuuksien ja panttioikeuksien asettaminen ja asema konkurssissa
 • Yrityskiinnityksen asema insolvenssitilanteissa
 • Takaustyypit ja niiden käyttö
 • Omistuksenpidätysehtojen käyttö

13.30 Rakennusurakoitsijan maksuvaikeudet ja konkurssi kesken urakkasuorituksen ja takuuaikana

 • Tilaajalle keskeiset Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 -mukaiset säännökset urakoitsijan maksuvaikeustilanteissa
 • Konkurssin vaikutukset urakkasopimuksiin ja vakuuksiin sekä vakuuksien hyödyntäminen

14.15 Päätöskeskustelu

14.45 Koulutus päättyy viimeistään


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus Zoomilla, voit kysyä ja kommentoida koulutuksen aikana.

Ajankohta: 
keskiviikkona 28.08.2024 klo 9.30–14.45

Osallistumismaksu:
597 euroa
/ hlö (+ alv 24 %). Hintaan sisältyy sähköinen materiaali.

Eventium heinäkuun etu!
-100 euron hintaetu tai kaksi yhden hinnalla samaan koulutukseen, kun ilmoittaudut heinäkuun aikana.
Etu koskee kaikkia Eventiumin järjestämiä koulutuksia.
Saat edun käyttöösi, kun kirjoitat ilmoittautumislomakkeen 2. sivun “Muut tiedot” -kohtaan koodin “heinäkuu”.

Jos hyödynnät “kaksi yhden hinnalla” -edun, valitse lomakkeella osallistujamääräksi kaksi, ja ilmoita meille myös kollegasi tiedot.
Vain uudet ilmoittautumiset. Paikkoja rajoitetusti.
Ei voi yhdistää muihin etuihin.
Jos haluat maksaa kortilla, ota yhteyttä asiakaspalvelu@eventium.fi

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Bonus:
Esteen sattuessa saat koulutuksesta tallenteen.

Myös tiimi- sekä yritys- ja organisaatiokohtaisena, pyydä tarjous!


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 8 vuorokautta ennen koulutuksen alkua, veloitamme 50 % osallistumismaksusta. Mikäli poisjäännistä ei etukäteen ilmoiteta, veloitamme koko maksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.


Oikeudet muutoksiin pidätetään