fbpx

Urakoitsija, suunnittelija, tavarantoimittaja – mitä rakennusalan ammattilaisen tulee tietää? 

Tunnetko YSE1998-, KSE2013- ja RYHT 2000-ehtojen systematiikan ja vastuumekanismit riittävällä tavalla? Oletko varmistunut siitä, että rakennushankkeeseen liittyvät riskit on ymmärretty ja huomioitu oikein sopimuksissanne? Osaatko hahmottaa rakennushankkeeseen osallistuvien keskeiset roolit sekä hyödyt ja riskit vakiintuneiden yleisehtojen välillä? Mikä merkitys vastuunjaon kannalta on sillä, mitkä yleiset ehdot sopimukseen liitetään?

Rakennusalalla käytettävät sopimukset pohjautuvat voimakkaasti yleisiin sopimusehtoihin, jotka ovat vakiintuneet käytettäväksi vuosikymmenten aikana. Useimmin käytetyt yleiset sopimusehdot ovat YSE 1998 urakoitsijoille, KSE 2013 suunnittelijoille ja konsulteille sekä RYHT 2000 materiaalin- ja tavarantoimittajille. Kyseiset yleisehdot ovat pitkälti roolisidonnaisia, eivätkä läheskään yhteneviä esimerkiksi vastuunrajoitusmekanismeiltaan. Niitä ei voi vaikeuksitta käyttää ristiin. Huono tai epäselvä sopimus voi ääritilanteissa johtaa vastuuseen toisen sopimuskumppanin virheistä ilman mahdollisuutta vyöryttää vastuuta virheen tekijälle.

YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa -koulutuksessa sinun on mahdollista saada kattava käsitys siitä, mitä seikkoja sopimusoikeudellinen korvausvastuu kattaa ja minkä vuoksi rakennusalan riidat kulkevat yleensä sopimusketjuja pitkin. Lisäksi saat tietoa erilaisista mahdollisuuksista rajoittaa osapuolten vastuuta sekä tähän liittyvästä oikeuskäytännöstä. Koulutuksessa käsittelemme myös vastuun jakautumista tilanteessa, jossa osa sopimusketjun sopimuksista on solmittu käyttämällä eri yleisiä ehtoja kuin muut sopimukset.

Tule ottamaan rakennusalan sopimusten toimitus- ja vastuunjakomekanismit kerralla haltuun.


Kenelle
Koulutus on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät rakennusalan sopimusten parissa. Koulutuksessa käsitellään asioita, joilla on merkitystä rakennusurakoitsijoille, rakennuttajille, suunnittelijoille, valvojille ja tavarantoimittajille.


Hyödyt
Saat tietopaketin rakennusalan yleisimpiä sopimuksia koskevista riskeistä ja ratkaisuvaihtoehdoista, joista on hyötyä sopimusneuvotteluissa. Näkökulmana ovat oikeuskäytännöt sekä muut oikeuslähteet.


Kouluttajat Janne Haapakari, Aleksi Aakula, Panu Rainio YSE, RYHT ja KSE
Kouluttajina toimivat osakas, asianajaja, varatuomari Janne Haapakari ja osakas, asianajaja, KTM Aleksi Aakula Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Jannella on erittäin kattava kokemus rakennusalalla toimivien yritysten avustamisesta sekä sopimusneuvotteluissa että riitatilanteissa. Janne on lisäksi kokenut rakennusalan asioiden asiantuntija ja kouluttaja.

Aleksilla on vastaavasti vankka kokemus riidanratkaisumenettelyistä rakentamiseen liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi Aleksi on avustanut useita rakennusalalla toimivia asiakkaitaan sopimusneuvotteluissa.

Vierailevana puhujana on lakiasiainjohtaja Panu Rainio Rudus Oy:stä. Panu Rainio toimii johtavan rakennusmateriaalitoimittajan lakiasiainjohtajana ja on työskennellyt myös vientiteollisuuden palveluksessa, insinööritoimistossa sekä asianajotehtävissä. Panu tuo vahvan käytännön näkökulman mukaan tähän koulutukseen.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
“Kiitokset asiantuntevasta kurssista!”
“Jannella on selkeä ulosanti ja hyvä ammattitaito!”
“Syventävää tietoa sopimusjuridiikasta.”
“Ei kannata riidellä, sovi kaikki kirjallisesti etukäteen!”
“Hyvä tietopaketti! Ajankohtaista tietoa omiin tarpeisiin.”
“Hyvä yleiskuva sopimuksista!”
“Hyvä ja asiallinen kouluttaja, täydet pisteet!”
– “Koulutus antoi asiasta erittäin kattavan perustietopaketin. Mielestäni eri sopimusehtojen mukaiset vastuut ja niiden rajoitukset tulivat erittäin selkeästi läpikäytyä.”
– “Hyvät perusteet kolmesta keskeisestä sopimusehdoista”
– “Hyvä ja selkeä paketti aiheesta”
– “Todella hyvät, ammattitaitoiset ja selkeäsanaiset luennoitsijat varmistivat, että etäyhteydelläkin mielenkiinto säilyi koko koulutuspäivän.”
– “Hyvä kokonaisuus eka ja kolmas esittäjä olivat eloisia ja helposti kuunneltavia.”
“Hyvää kertausta sopimusehtoihin joihin on hyvä saada tarkennuksia säännöllisesti. Esimerkki tapauksia voisi olla enemmän.”
– “Asiat olivat hyvin tiivistettyjä ja esitykset olivat selkeitä.”
– “Kokonaisuutena sain aihepiiristä peruskuvan, jonka perusteella perehtyä asiaan syvemmin jos tarve.”


Katso myös nämä rakennusalan koulutukset:

Rakennusalan sopimukset – YSE 1998 pintaa syvemmältä (1 pv) 26.10. etäkoulutus ja

Rakennusalan sopimukset käytännössä (1 pv) 21.9. etäkoulutus


Ohjelma:

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30 Koulutus alkaa
10.30 – 10.45 Tauko
11.30 – 12.30 Lounas
14.15 – 14.30 Iltapäiväkahvi
15.30 Koulutus päättyy

Päivän avaus ja ohjelman esittely

Rakennushankkeeseen osallistuvien rooleista
Vastuista ja vastuunrajoituksista sopimusketjussa yleisesti
– Sopimusoikeudellinen ja vahingonkorvauslain mukainen vastuu
– Välillinen ja välitön vahinko: mikä tämä on käytännössä?

Vastuunrajoitukset
– Vastuunrajoitustyypit
– Vastuunrajoituksista sopiminen
– Yleisten sopimusehtojen liittäminen osaksi sopimusta

YSE 1998 mukainen vastuu
YSE:n vastuunrajoitusmekanismit
– Sopimussakkojen käyttö urakkasopimuksissa
– Keskeistä oikeuskäytäntöä YSE-maailmasta

KSE 2013 mukainen vastuu
– KSE-ehtojen vastuunrajoitusten systematiikka
– Sopimussakot ja maksimivastuut
– Keskeistä oikeuskäytäntöä KSE:n osalta

RYHT 2000 mukainen vastuu
– RYHT-ehtojen vastuunrajoitusten systematiikka
– Toimittajan aseman suojaaminen RYHT-ehdoin,
– RYHT-ehtojen kipupisteet

RYHT ja YSE: yhteensovittamisen case-esimerkkejä
Loppukeskustelu


Koulutuspaikka:
Radisson Blu Royal Hotel, Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki

Ajankohta:
30.8.2023
klo 9.30 – 15.30

HUOM. Nopean ilmoittautujan etu:
– 100 euroa hinnasta pois, kun ilmoittaudut viimeistään 15.8.2023
Ei voi yhdistää muihin etuihin

Osallistumismaksu:
697 euroa / hlö (+ alv 24%). Hintaan sisältyy sähköinen koulutusmateriaali sekä koulutuspäivän tarjoilut.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa / hlö (+ alv 24%).

Laskutus tapahtuu, kun koulutuksen toteutuminen varmistuu.

Bonus:
Koulutuksesta annetaan todistus.


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen perutaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.